Uavhengig kontroll

Nye regler for uavhengig kontroll ble innført 01.01.2013. Agder byggtjenester kan tilby uavhengig kontroll og bistand til byggesøknader.

Uavhengig kontroll

 

Nye regler om uavhengig kontroll i byggeprosjekter gjelder fra 01.01.2013. Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil. Kontrollen er innført på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

 

Agder byggtjenester tilbyr uavhengig kontroll - ta kontakt med byggmester Eivind Nersten på mobil 906 87 299 eller e-post: post@agderbyggtjenester.no.

Byggesøknader

Agder Byggtjenester hjelper byggebransjen og privatpersoner i prosessen ved å levere komplette søknader til byggningsmyndighetene om byggetiltak, mindre reguleringsplaner.

Vi skal utarbeide søknadspapirer og tegninger samt være ansvarshavende for den delen av søknaden som omfatter selve søkeprosessen og prosjekteringen av tiltaket.

Agder byggtjenester | byggmester Eyvind Nersten | mobil: 906 87 299 | e-post: post@agderbyggtjenester.no